Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας είναι μία πιστοποιημένη, εθελοντική Ένωση Καταναλωτών ανεξάρτητη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Δεν επιχορηγείται από κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και βασίζεται μόνο στις συνδρομές των μελών της. Έχει σαν στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

SOCIAL MEDIA

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μακρυνίτσας 38
Εργατικό Κέντρο
2ος Όροφος - Βόλος
Τηλ. & FAX 2421045615
Ανοικτά κάθε Τετάρτη 6.30-8.30 [email protected]

© ΕΝ.ΚΑ Βόλου