Αρχική Ειδήσεις Παράταση Προθεσμιών για το νέο Πτωχευτικό, το ν. Κατσέλη και τους πλειστηριασμούς....

Παράταση Προθεσμιών για το νέο Πτωχευτικό, το ν. Κατσέλη και τους πλειστηριασμούς. Τι ισχύει.

Με νεότερες τροπολογίες της Κυβέρνησης αποφασίστηκε η παράταση των προθεσμιών που αφορούν:

  1. Το νέο Πτωχευτικό Νόμο 4738/2020 (Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας)
  2. Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”
  3. Το νόμο Κατσέλη
  4. Τον επαναπροσδιορισμό εκκρεμών  υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη και τέλος τους
  5. Πλειστηριασμούς

Ειδικότερα:

1. Ο νέος Πτωχευτικός   (ν.4738/2020), ο οποίος  έχει τον τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», η έναρξη εφαρμογής του ήταν 1/1/2021, παρατάθηκε ως εξής:

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 01.06.2021.

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 01.3.2021.

2. Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”,  η ένταξη και η επιδότηση δόσεων των δανείων, όσων αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία,  παρατείνεται έως τις 31.03.2021.

3. Νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010). Παρατάθηκε έως 31/05/2021, η δυνατότητα ένταξης στο ν. Κατσέλη, όπως ισχύει, με  κατάθεση νέας Αίτησης και να επιδιωχθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας του.  Σημειώνουμε ότι θεωρούμε πως μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας του.

4. Αναφορικά με τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού δικασίμων, για υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη που κατατέθηκαν έως τις 31.12.2014, η προθεσμία για τον επαναπροσδιορισμό, ήταν μέχρι 15/01/2021,  δίδεται παράταση  έως τις 31.01.2021.

5. Πλειστηριασμοί.  Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς, ισχύει η περίπτωση 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8.1.2021 ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης της διενέργειας πλειστηριασμών (ισχύς έως 18/01/2021). Αναμένεται νέα  παράταση αναστολής των πλειστηριασμών.

εκποιζω

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ