Αρχική Ενημέρωση Ενέργεια Νόμιμη αλλά όχι διαφανής η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα.

Νόμιμη αλλά όχι διαφανής η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών “οι ρήτρες αναπροσαρμογής πρέπει να εκθέτουν κατά τρόπο διαφανή την αιτία και τη μέθοδο μεταβολής του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ελέγχει τη μεταβολή της τιμής με σαφή, αντικειμενικά κι επαληθεύσιμα κριτήρια”.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4001/2011 κατοχυρώνεται το θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών για ευχερή, αξιόπιστη, αποτελεσματική και διαφανή πληροφόρηση, σχετικά με τις χρεώσεις και τους όρους των συμβάσεων προμήθειας, ώστε να δύνανται να προβαίνουν σε ενημερωμένη/συνειδητή επιλογή (informed choice).

Ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται με καταγγελία στην ΡΑΕ ( Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), η οποία έχει οριστεί θεματοφύλακας της τήρησης της αρχής της διαφάνειας, στην οποία (ΡΑΕ) ο νομοθέτης έχει αναθέσει κατά τρόπο σαφή κι ανεπιφύλακτο την υποχρέωση, αφενός να εποπτεύει την αποτελεσματική τήρηση της ανωτέρω αρχής, αφετέρου να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών και η παροχή τους κατά συγκρίσιμο τρόπο.

Εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

– είχαμε καταγγείλει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν ορίζονταν με διαφάνεια σε συνάρτηση με την κατανάλωση ή την αύξηση του κόστους του ρεύματος αλλά ως ένα κατ’ αποκοπή αυθαίρετο ποσό στο λογαριασμό.

– επισημαίνουμε ότι ως άνω απόφαση δεν νομιμοποιεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής γενικώς και αορίστως, αλλά επισημαίνει ότι αυτή υπό προϋποθέσεις δεν είναι καταχρηστική, αλλά υπόκειται σε έλεγχο διαφάνειας και μπορεί να επιβληθεί μόνο σε κυμαινόμενα τιμολόγια. Δεν υπάρχουν πλέον σταθερά τιμολόγια σε καμία εταιρία ενέργειας και αν υπάρχουν είναι παραπλανητικά.

– με βάση την δικαστική απόφαση εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές, ώστε να ελέγχουν (όσο είναι αυτό εφικτό) την απαρέγκλιτη τήρηση της Αρχής της Διαφάνειας από τους Προμηθευτές και να καταγγέλλουν στη ΡΑΕ κάθε παρέκκλιση.

Ομάδα Ενέργειας και

ομάδας Νομικής υποστήριξης

της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ