Αρχική Ενημέρωση Αγορές Ελαττωματικά προϊόντα. Γνωρίζω τα δικαιώματα μου (βίντεο).

Ελαττωματικά προϊόντα. Γνωρίζω τα δικαιώματα μου (βίντεο).

Εκατοντάδες, φαινομενικά ακίνδυνα και χρήσιμα προϊόντα, έχουν κατακλύσει τα πολυκαταστήματα της χώρας μας και αγοράζονται μαζικά λόγω της χαμηλής τους τιμής.

Δείτε το βίντεο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου:

Τοξικές Μπάρμπι, ρούχα με κορδόνια για μικρά παιδιά, λούτρινα ζωάκια που προκαλούν άσθμα, τοξικά παζλ για νήπια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές που προκαλούν ηλεκτροπληξία, αποτελούν καθημερινές αγορές – παγίδες για την υγεία των καταναλωτών.

Φτιαγμένα τις περισσότερες φορές από φτηνά εργατικά χέρια, από τοξικές πρώτες ύλες, χωρίς ελέγχους ποιότητας και προδιαγραφές ασφαλείας, μπορεί να αποδειχθούν τελικά από ελαττωματικά ως άκρως επικίνδυνα ή και φονικά.

Σε όλους μας έχει τύχει να αγοράσουμε ένα προϊόν και στην συνέχεια να αποδειχθεί ελαττωματικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι καταναλωτές έχουμε συγκεκριμένα δικαιώματα, ενώ η επιχείρηση που μας προμήθευσε το συγκεκριμένο προϊόν έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Πότε ένα προϊόν θεωρείται «ελαττωματικό»;

–  Όταν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή ή στο δείγμα ή δεν έχει τις «συμφωνημένες ιδιότητες» και  τις συγκεκριμένες λειτουργίες που ο πωλητής μας ή η διαφήμιση μας παρουσίασαν. 

–  Δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, ή που ευλόγως προσδοκούμε από πράγματα της ίδιας κατηγορίας

–  Σταμάτησε να λειτουργεί ξαφνικά ή παρουσιάζει προβλήματα κατά την χρήση του.

–  Προκάλεσε ζημιά ή ατύχημα και γενικά δεν μας παρέχει απόλυτη ασφάλεια.

Ακόμη και εντός εξαμήνου αν εμφανιστούν ελαττώματα, θεωρείται ότι αυτά υπήρχαν εξ αρχής.

Τι πρέπει να κάνω;

Αν αγοράσουμε ένα προϊόν και αποδειχθεί ελαττωματικό, έχουμε τα δικαιώματα του Αστικού Κώδικα, που μπορούμε να τα ασκήσουμε μόνοι μας, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να χρειάζεται δικηγόρος. Επισκεπτόμαστε το κατάστημα αγοράς. Σύμφωνα με το νόμο, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι να επανορθώσουν το ελάττωμα, γιατί αυτοί έχουν συνάψει τη «σύμβαση πώλησης» μαζί μας.

Εγγύηση. 

Η γραπτή εγγύηση είναι υποχρεωτική σε  περίπτωση καινούργιων προϊόντων με μακριά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά). Ο νόμος προβλέπει υποχρεωτική εγγύηση ελάχιστης διάρκειας δύο ετών, του πωλητή προς τον αγοραστή, ανεξάρτητα από την εγγύηση που δίνει ο κάθε κατασκευαστής και η οποία καλύπτει το κατάστημα πώλησης. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια και πληρότητα  τα δικαιώματα του καταναλωτή, στην Ελληνική γλώσσα.     

Αν το προϊόν έχει «εγγύηση» σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Όλα τα δικαιώματα ασκούνται μόνο κατά του πωλητή, δηλ. του καταστήματος από το οποίο αγοράσαμε το προϊόν, και όχι κατά του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα. Απαιτούμε να διορθώσουν το πρόβλημα, χωρίς να μας χρεώσουν με αμοιβές τεχνικού ή έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

Τι δικαιώματα έχω αν αγοράσω ελαττωματικό προϊόν;

1. Να απαιτήσουμε, τη διόρθωση του προϊόντος. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής ξεπερνά τις 15 ημέρες, ο δικαιούμαστε προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος και για χρόνο όσο διαρκεί η επισκευή.

2. Αν το πρόβλημα δεν λύνεται. πρέπει να μας το αντικαταστήσουν, δηλαδή να μας δώσουν ένα νέο ίσης αξίας και ποιότητας προϊόν, ή μπορούμε να ασκήσουμε το «δικαίωμα υπαναχώρησης» από τη σύμβαση και να απαιτήσουμε να μας επιστρέψουν τα χρήματα.

3. Αν το ελάττωμα δεν είναι σημαντικό, μπορούμε να ζητήσουμε να μειωθεί το τίμημα δηλαδή να μας επιστρέψουν ένα τμήμα από τα χρήματα που καταβάλαμε, ώστε η νέα αξία να ανταποκρίνεται στο ελαττωματικό προϊόν.

Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να ασκήσω αυτά τα δικαιώματα;

Ο νόμος δίνει προθεσμία 2 χρόνια για να ασκήσουμε όλα τα παραπάνω δικαιώματα. Από εκεί και πέρα μένει μόνο η επιπλέον εγγύηση που τυχόν δίνει κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας, οπότε ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στην εγγύηση αυτή. Οι αυθαίρετες προθεσμίες, μιας εβδομάδας ή 14 ημερών που πολλά καταστήματα θέτουν εκμεταλλευόμενοι την άγνοια μας είναι τελείως παράνομες. 

RAPEX είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα. Βοηθά στη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη, σχετικά με τη χρήση προϊόντων που εμπεριέχουν κίνδυνο για την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών.   Το 20% των προϊόντων αυτών προέρχονται από την Ευρώπη και το 60 % από την Κίνα ενώ το 28% των προειδοποιήσεων αφορούν παιχνίδια.

Δείτε περισσότερα στο: http://www.efpolis.gr/el/rapex/list/5-rapex-an.html

Δικαίωμα υπαναχώρησης (αναιτιολογήτως)

Στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος του προμηθευτή, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από απόσταση, ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολογήτως εντός 14  ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή του προϊόντος,  επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.

Δικαιώματα αποζημιώσεων από ζημίες στην υγεία και την περιουσία μας λόγω ελαττωματικού προϊόντος: 

Από ποιόν θα διεκδικήσουμε την αποζημίωση.

Από τον παραγωγό που είναι ο κατασκευαστής του ελαττωματικού προϊόντος. Αν ο παραγωγός δεν μπορεί να εντοπιστεί, από τον εισαγωγέα ή κάθε πρόσωπο το οποίο έθεσε σε κυκλοφορία το προϊόν και του οποίου η επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα, φέρεται πάνω στο προϊόν.

Για ποια προϊόντα:

Για κάθε κινητό πράγμα ακόμα και εάν είναι ενσωματωμένο ως συστατικό σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα καθώς οι πρώτες ύλες της γεωργίας και τα προϊόντα κυνηγίου.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να αποδείξει:

–  τη πραγματική ζημιά,

–  το ελάττωμα του προϊόντος,

–  τη σχέση μεταξύ της ζημιάς και του ελαττωματικού προϊόντος.

Διαδικασία αποζημίωσης.  Εάν δεν επιτευχθεί εξωδικαστική επίλυση του θέματος, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να προσφύγει δικαστικά κατά του παραγωγού.

Παράλληλα μπορεί να απευθυνθεί στη Γ. Γ. Καταναλωτή ώστε να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από 1.467,35 μέχρι 58.694,06 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Καλύπτονται οι ζημίες που αφορούν:

–  θάνατο ή σωματικές βλάβες,

–  βλάβη ή καταστροφή κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή μετά την αφαίρεση της απαλλαγής (500 ευρώ),

–  ηθική βλάβη.

Προθεσμίες. Ο ζημιωθείς διαθέτει προθεσμία τριών ετών για να υποβάλει αίτηση επανόρθωσης. Η προθεσμία αυτή ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η ζημία, το ελάττωμα και η ταυτότητα του παραγωγού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ