Τέλος στην εξαπάτηση από τα πρατήρια καυσίμων, με το σύστημα εισροών εκροών Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δευτέρα, 06 Ιανουάριος 2014 19:13

Με την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα περιθώρια εξαπάτησης του καταναλωτή αλλά και του πρατηριούχου, εκμηδενίζονται. Κάθε πρατήριο είναι υποχρεωμένο να έχει εγκαταστήσει και να λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι τις: 27-08-2013 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 27-02-2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων
27-08-2014 στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια
Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα:
Είναι συνδεδεμένο με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Καταγράφει άμεσα τις ποσότητες υγρού καυσίμου που εισέρχονται στην δεξαμενή του αλλά και τις ποσότητες που από τις αντλίες του πρατηρίου πωλούνται στους καταναλωτές
Εκδίδει αυτόματα όλα τα παραγόμενα από το σύστημα δελτία (Δελτίο παραλαβής καυσίμου, Δελτίο ισοζυγίου ημέρας, κ.α.
Εκδίδει αυτόματα μετά από κάθε ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη, ειδική απόδειξη (απόδειξη εσόδου) στην οποία πρέπει να αναγράφονται:
• τα στοιχεία του πρατηρίου και ο ΑΦΜ,
• ο αριθμός της αντλίας,
• το είδος του καυσίμου,
• η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης,
• η ποσότητα του καυσίμου σε λίτρα,
• η τιμή μονάδας(με ΦΠΑ),
• ο συντελεστής ΦΠΑ και η συνολική αξία
Η απόδειξη αυτή, που διαφέρει σημαντικά από την απλή απόδειξη της ταμειακής μηχανής, είναι ένα στοιχείο άμεσου ελέγχου από τους καταναλωτές ότι στο συγκεκριμένο πρατήριο λειτουργεί σύστημα εισροών εκροών.
Έτσι, στο τέλος της ημέρας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε θέση να γνωρίζουν με ακρίβεια τις ποσότητες καυσίμων που παραδόθηκαν στο πρατήριο και αυτές που πωλήθηκαν. Αν εντοπιστεί από το σύστημα κάποια διαφορά μεταξύ παραλαβών και πωλήσεων, ιδίως αν υπάρχει περίσσευμα καυσίμου στις δεξαμενές( που μπορεί να οφείλεται σε ελλιπή παράδοση στον καταναλωτή), τότε σημαίνει συναγερμός και ελέγχονται οι συγκεκριμένοι πρατηριούχοι.
Όπως είναι φυσικό η διαδικασία αυτή, εστιάζοντας στις περιπτώσεις που παρατηρείται πρόβλημα ασυμφωνίας μεταξύ παραλαβών και πωλήσεων, περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των ελεγχόμενων, καθιστά τους επίσημους ελέγχους πολύ πιο αποτελεσματικούς και βελτιώνει την προστασία του καταναλωτή, γεγονός σημαντικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης και περικοπών.
Τέλος, αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι όταν αγοράζουμε υγρά καύσιμα σε οποιοδήποτε πρατήριο, είτε έχει εγκαταστήσει το σύστημα είτε όχι, είναι:
Ελέγχετε πάντα το «καντράν» της αντλίας πριν την έναρξη λήψης καυσίμου! Οι ενδείξεις ποσότητας και αξίας να είναι μηδενικές
Ελέγχετε πάντα την απόδειξη που παίρνετε! Η αξία ανά λίτρο του καυσίμου που αναγράφεται στην απόδειξη, είναι ίδια με αυτή που είναι αναρτημένη στην πινακίδα του πρατηρίου και όχι μεγαλύτερη
Και φυσικά, προτιμάτε, όπου είναι δυνατόν, να προμηθεύεστε καύσιμα από πρατήρια που έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών εκροών, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και στην προστασία των δικών σας οικονομικών συμφερόντων.