Νέες διαγραφές χρεών ύψους 1.134.000 ευρώ με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Πέμπτη, 30 Μάιος 2013 19:15

Σύμφωνα με τις νεότερες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Μαγνησίας για υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Νομικοί σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας, το τελευταίο εξάμηνο, διεγράφησαν συνολικά χρέη ύψους 1.134.000 ευρώ από υπερχρεωμένους, ενώ συγχρόνως διασώθηκε η πρώτη και κύρια κατοικία τους. Σε κάθε περίπτωση διαμόρφωσαν τις δόσεις κατά τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά τους δεδομένα.

Επιπλέον 1.200 υπερχρεωμένοι πολίτες ωφελήθηκαν
 360.000 ευρώ από τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010 που παρέχει δωρεάν η Ένωση Καταναλωτών. Αν στα ποσά αυτά προστεθούν τα 2.000.000 που έχουν ήδη διαγραφεί με παλιότερες αποφάσεις των ειρηνοδικείων τότε το συνολικό όφελος των νοικοκυριών, με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, φτάνει τα 3.500.000 ευρώ.
Αναμένονται και νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα με βάση τις αιτήσεις για ένταξη στο νόμο που έχουν καταθέσει οι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης στα ειρηνοδικεία.

Η ΕΝ. ΚΑ. ΒΟΛΟΥ έχει ενημερώσει πάνω από 4.000 δανειολήπτες για τη δυνατότητα τους να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, καθημερινά 8.30 – 13.00, Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615 κα K.Πλαστάρα.

Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ειρηνοδικεία:

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.400,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών. Συνολικό χρέος: 146.458,72 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση των 50/100 της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 265,63 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση αποθήκη, γκαράζ και αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 66.658,72 ευρώ.

- Δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 985,00 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος:
82.065,69 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 250,00 ευρώ. Εξαιρεί από την εκποίηση το αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 70.065,69 ευρώ.

- Τροποποίηση απόφασης. Επειδή μεταβλήθηκε άρδην η εισοδηματική κατάσταση του αιτούντα, ασκήθηκε μεταρρυθμιστική αγωγή.
Η αρχική
απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου όριζε τη καταβολή για μια 4ετία ποσού των 400,04 ευρώ τον μήνα και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 151,78 ευρώ σε 168 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
ΝΕΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 151,78 ευρώ σε 168 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 112.190,06 ευρώ.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 511,52 ευρώ και οικογένεια 2 μελών. Συνολικό χρέος: 149.097,03 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της ισόγειας κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 208,26 ευρώ σε 204 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση αποθήκη, γκαράζ και αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 101.811,99 ευρώ.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1270,00 ευρώ και τριμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 108.697,89ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 349,64 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση αποθήκη, γκαράζ και αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 27.147,89 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.172,46 ευρώ και πενταμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 156.302,18 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως. Εξαιρεί από την εκποίηση τα 33/100 πλήρους κυριότητας διαμερίσματος που του ανήκουν.
Διαγραφή χρέους : 144.302,18 ευρώ.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 821,78 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 86.689,82 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως.
Διαγραφή χρέους : 77.089,82 ευρώ.

- Άνεργη με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 821,78 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 40.454,70 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές, και για την διάσωση της ψιλής κυριότητας της κύριας κατοικίας που της ανήκει, το ποσό των 190,00 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, μετά από περίοδο χάριτος 4 χρόνων.
Διαγραφή χρέους : 3.974,70 ευρώ.

- Μισθωτός με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 606,49 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 135.662,25 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 175,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 177,08 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 93.262,25 ευρώ.

- Ζευγάρι με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.749,84 ευρώ.
Συνολικό χρέος:
163.062,45 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 309,89 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 81.963,57 ευρώ.

- Επαγγελματίας με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 586,83 ευρώ και πενταμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 124.834,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της διώροφης κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 511,68 ευρώ σε 216 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση ψιλή κυριότητα αγροτεμαχίων και αυτοκίνητο. Πλήρης εξόφληση δανείων

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
584,00 ευρώ και οικογένεια δύο μελών. Συνολικό χρέος: 219.216,74 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 40,00 ευρώ μηνιαίως. Εξαιρεί από την εκποίηση τα 33/100 πλήρους κυριότητας διαμερίσματος που του ανήκουν.
Διαγραφή χρέους : 217.296,74 ευρώ.

- Άνεργη με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.380,00 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 123.343,27 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Περίοδος χάριτος 4 ετών, με μηδενικές καταβολές και για την διάσωση της κύριας κατοικίας (50%), που του ανήκει, το ποσό των 285,52 ευρώ σε 204 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση δύο ΙΧ.
Διαγραφή χρέους : 65.097,19 ευρώ.

- Εργαζόμενος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.380,00 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 142.641,74 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας (50%), που του ανήκει, το ποσό των 276,59 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση και το 50 % ενός άλλου διαμερίσματος.
Διαγραφή χρέους : 75.136,46 ευρώ.

- Εργαζόμενος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.510,00 ευρώ και τριμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 59.366,99 ευρώ. Χωρίς ακίνητη περιουσία.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως
Διαγραφή χρέους : 49.799,99 ευρώ.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.290,76 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 59.243,55 ευρώ. Χωρίς ακίνητη περιουσία.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Εξαιρεί από την εκποίηση το ΙΧ.
Διαγραφή χρέους : 44.843,55 ευρώ.

- Άνεργη με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.290,76 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 57.163,09 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζεται περίοδος χάριτος δύο ετών, με μηδενικές καταβολές, και για την διάσωση της κύριας κατοικίας (επικαρπώτρια) που της ανήκει, το ποσό των 297,72 ευρώ σε 192 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση συγκυριότητα 25% μονοκατοικίας και το ΙΧ.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 840,00 ευρώ και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 71.070,84 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας που του ανήκει, το ποσό των 335,27 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση δύο ελαιοπερίβολα 5 και 2 στρεμμάτων.
Διαγραφή χρέους : 1.122,24 ευρώ.

- Άνεργη χωρίς οικογενειακό εισόδημα και τριμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 4.906,86 ευρώ. Χωρίς ακίνητη περιουσία.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως.
Διαγραφή χρέους : 3.466,86 ευρώ

- Άνεργος χωρίς οικογενειακό εισόδημα και τριμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 25.535,16 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης μετά ένα έτος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε.

Τις 11 πρώτες υποθέσεις χειρίστηκε η δικηγόρος Αντωνία Παλάσκα, τις 9 υποθέσεις η δικηγόρος Αμαλία Στάμου, ενώ αναμένονται αποφάσεις για υποθέσεις που χειρίζονται και οι άλλοι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας.

H δράση «νέες διαγραφές χρεών ύψους 1.134.000 ευρώ με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου» υλοποιήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης της ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου και της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας για τη λειτουργία Γραφείου δωρεάν νομικής υποστήριξης για την ενημέρωση των δανειοληπτών κατοίκων του Δήμου Βόλου σε σχέση με τη δυνατότητα τους να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την υποστήριξη τους στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, και προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, τη ποιότητα ζωής και αναφέρεται ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

 

 
Ένωση Καταναλωτών Βόλου