Εκπαίδευση επιχειρήσεων για το «Δίκαιο του Καταναλωτή» Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ
Κυριακή, 04 Μάρτιος 2018 18:13

Σεμινάριο κατάρτισης για εκπαιδευτές μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το «Δίκαιο του Καταναλωτή» παρακολούθησαν (με ίδια μέσα) μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου από όπου και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση. Είναι το πρώτο βήμα σε μια προσπάθεια να οργανωθούν σεμινάρια ενημέρωσης των ΜΜΕ επιχειρήσεων για σημαντικά θέματα τριβής με τους καταναλωτές όπως προ συμβατική ενημέρωση, εγγυήσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δικαίωμα υπαναχώρησης, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Τελικός στόχος η εμπέδωση της γνώσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων τους. 

«Έτοιμοι για το Δίκαιο του Καταναλωτή» είναι ένα Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που διαχειρίζεται το BEUC (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών) σε συνεργασία με την UEAPME (η Φωνή των ΜΜΕ στην Ευρώπη) και το Eurochambres (τον οργανισμό των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας). Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.