Αυξήσεις Φυσικού αερίου PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2009 17:50

Στο Γραφείο Καταναλωτή δεχθήκαμε εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών για το φυσικό αέριο που εντοπίζονται:                            1. Υπερβολική αύξηση τιμής
Οι αυξήσεις ήταν υπερβολικές με δεδομένο ότι:
• Οι αυξήσεις του Δεκεμβρίου ’08 ήταν αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το Δεκέμβριο ’07.
• η θέρμανση αποτελεί βασικό αγαθό για την επιβίωση
• το 51% της ΕΠΑ Θεσσαλίας ανήκει σε Δημόσια Επιχείρηση όπως η ΔΕΠΑ
• η ΕΠΑ Θεσσαλίας είναι μονοπώλιο και άρα ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλέξει εναλλακτικό πάροχο φυσικού αερίου

• ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση και πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
Οι αυξήσεις αυτές δικαιολογήθηκαν από την ΕΠΑ Θεσσαλίας από μία τιμολογιακή πολιτική που έχει υπογράψει με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η οποία:
- Δεν καλύπτει την απαίτηση της διαφάνειας
- Δεν γνωρίζουμε σε ποια τιμή αγόρασε από τη ΔΕΠΑ και τι πληρώνουμε στην ΕΠΑ Θεσσαλίας
- Δεν υπάρχει μία σαφής αναφορά καθορισμού των τιμών όπως η ΕΠΑ Αττικής έχει το – 20% της τιμής του πετρελαίου
2. Ενημέρωση για τις αυξήσεις
Η ΕΠΑ Θεσσαλίας δεν έκανε, ως όφειλε με βάση τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που η ίδια θέσπισε, έγγραφη ενημέρωση των πελατών της για τις αυξήσεις 30 ημέρες πριν την εφαρμογή τους ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα:
- να καταγγείλουν τη Σύμβαση
- να μειώσουν τη κατανάλωση
- να χρησιμοποιήσουν άλλες μορφές θέρμανσης
3. Παραπλανητική διαφήμιση
Η ΕΠΑ Θεσσαλίας με φυλλάδια, συνεντεύξεις, προφορικές διαβεβαιώσεις, δεσμευόταν για τιμή φυσικού αερίου μειωμένη κατά 20% σε σχέση με το πετρέλαιο., χωρίς ποτέ να δημοσιοποιήσει ή να αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Το ίδιο και η ΔΕΠΑ στην ηλεκτρονική της σελίδα αλλά και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που αναφέρει την απαίτηση για ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα υποκαθιστάμενα καύσιμα.
Πολλοί καταναλωτές πλήρωσαν υπέρογκα ποσά για αλλαγή εγκατάστασης και καυστήρα, βασιζόμενοι στις παραπάνω παραπλανητικές, όπως αποδείχθηκε, διαβεβαιώσεις
Οι αιτιάσεις της ΕΠΑ Θεσσαλίας για τιμή φυσικού αερίου στο -20% του πετρελαίου σε ετήσια βάση δεν ισχύουν διότι τον χειμώνα 2008-09 που διανύουμε κυμαίνεται στο +20% του πετρελαίου ενώ αν πάρουμε σαν βάση το ημερολογιακό έτος 2009 δεν προβλέπεται να είναι κάτω του +10% του πετρελαίου κατά μέσο όρο.
4. Ισοτιμία των Ελλήνων καταναλωτών
Η διαφορά κατά 50%, στη τιμή διάθεσης του ίδιου βασικού προϊόντος θέρμανσης, από την ΕΠΑ Θεσσαλίας σε σχέση με την ΕΠΑ Αττικής, για το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια τιμή προμήθειας από τον ίδιο κρατικό προμηθευτή, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο οι πολίτες του Βόλου είναι ισότιμοι με αυτούς της Αττικής, όπως σαφώς ορίζουν το σύνταγμα και οι νόμοι.
Άρα δεν καλύπτεται η απαίτηση μη διάκρισης της Ρ.Α.Ε
5. Μετρητές
Υπάρχουν καταγγελίες καταναλωτών ότι μετά από έλεγχο που ζήτησαν, διαπίστωσαν ότι οι μετρητές κατέγραφαν ποσότητες μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Πως μπορούν οι καταναλωτές να είναι ήσυχοι ότι πληρώνουν αυτά που πραγματικά καταναλώνουν, αφού οι μετρητές δεν είναι πιστοποιημένοι, ενώ η εταιρεία απαιτεί απ’ αυτούς ποσό 70 ευρώ για κάθε έλεγχο.
Υπάρχουν καταγγελίες ότι η θερμογόνος δύναμη ανά μήνα είναι διαφορετική από την αντίστοιχη της ΕΠΑ Αττικής, ενώ ο τρόπος καθορισμού της δεν είναι διαφανής
Δυστυχώς δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα από τις ελεγκτικές αρχές της περιοχής ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές.
6. Λογαριασμοί
Στους λογαριασμούς Τ2 για αυτόνομες εγκαταστάσεις επιβάλλεται πάγιο τέλος, το οποίο τον τελευταίο μήνα αυξήθηκε κατά 40% (από 0,1667 ευρώ / ημέρα έγινε 0,2325 ευρώ). Στους λογαριασμούς διμήνου η καταμέτρηση γίνεται στο τέλος της περιόδου. Η κατανομή των κυβικών ανά μήνα όμως γίνεται αυθαίρετα και συνήθως βαρύνουν το μήνα με την υψηλότερη τιμή.

 

 
Ένωση Καταναλωτών Βόλου