Πρόστιμα σε 63 επιχειρήσεις από τον ΕΦΕΤ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ - ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ
Παρασκευή, 07 Μάρτιος 2014 17:43

Ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει ότι το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014, από τη διαπίστωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, επιβλήθηκαν σε 63 επιχειρήσεις τροφίμων πρόστιμα συνολικού ύψους € 240.000 . Σε όσες εκ των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπεται από τη νομοθεσία οι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων μεταξύ των οποίων οι γνωστές  ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.κ.α.

- Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη

κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις

προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

- Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των

όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του

εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων

αυτοελέγχου.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν

πρόστιμα, το είδος της παράβασης και το ύψος του προστίμου, κάθε ενδιαφερόμενος

μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ: http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/kiroseis/2014/1.pdf

Τέλος, ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην

πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της

ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το

καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να

διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 
Ένωση Καταναλωτών Βόλου