Ανακαλούνται μπάλες πλυσίματος «Ecoball» και «PRIMATO» PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2012 20:15

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ειδοποίησε τις εταιρείες ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ –Primato Hellas και «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», να προβούν στην άμεση απόσυρσή τους από όλα τα σημεία πώλησης, την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω προώθησης και την ανάκλησή του από τους καταναλωτές.  Η ΓΓΚ συστήνει στους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα να τα επιστρέψουν. Η ΓΓΚ προέβη στην ανωτέρω ενέργεια κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στην οποία αναφέρεται: «Από τις πραγματοποιηθείσες μετρήσεις και την εμπειρία μας δεν προκύπτουν λόγοι ανησυχίας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για προϊόν πρώτης ανάγκης, η ΕΕΑΕ, έχοντας ως αρχή την αποφυγή οιασδήποτε άσκοπης ραδιολογικής επιβάρυνσης ατόμων ή του περιβάλλοντος, εισηγείται τη μη περαιτέρω εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων στην αγορά.»

Σημειώνεται ότι το προϊόν «Ecoball» όπως και το προϊόν «Primato» προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο κατασκευής.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η ΓΓΚ έχει επεκτείνει τον έλεγχο σε όλα τα παρόμοια προϊόντα και έχει ζητήσει από τις εταιρείες που εισάγουν ή και διακινούν παρόμοια προϊόντα να διακόψουν προσωρινά την εισαγωγή και τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Επιπλέον τους ζητήθηκε να αποστείλουν άμεσα στην ΕΕΑΕ ικανό αριθμό δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.

 
Ένωση Καταναλωτών Βόλου