Υπόδειγμα καταγγελίας Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Δευτέρα, 05 Ιανουάριος 2009 19:34
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε την αναφορά και σχετικά με την αναφορά σας έγγραφα, στα γραφεία μας
 Δημ. Γεωργιάδου 177α, τηλ. 2421045615. Παρακαλώ μην τα στέλνετε με εμαιλ ή με φαξ.
 
 
 
 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ


Ημερομηνία …./…./…..

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΔΟΣ: ΑΡ.

ΠΟΛΗ: Τ.Κ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

E-mail:2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.:

ΠΟΛΗ: Τ.Κ.:

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: FAX:

E-mail:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:


3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Παρακαλούμε να περιγράψετε πιο κάτω με σαφήνεια (που, ποιος, πότε, κλπ) το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε, καθώς και τον ακριβή χρόνο που δημιουργήθηκε ή που το διαπιστώσατε. Αναφέρατε επίσης οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για την υπόθεση σας (π.χ. εάν έχετε απευθυνθεί και σε άλλη δημόσια αρχή, εάν έχετε προσφύγει ενώπιον των Δικαστηρίων, κλπ)
4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

5. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Παρακαλούμε, μαζί με την αναφορά σας να υποβάλλετε οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείτε χρήσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης σας (παραστατικά αγοράς, εγγύηση, αντίγραφα συμβολαίων, σχετική αλληλογραφία κλπ.).

α)

β)

γ)

δ)


______________________________

Υπογραφή


Διαβιβάστηκε (υπηρεσία):

Ελέγχθηκε (αποτέλεσμα):


Ενημερώθηκε ο αναφέρων (πώς, πότε):

Για το Γρ. Καταναλωτή (ονοματ/μο, υπογραφή):